Monday, 23 July 2012

Tanggungjawab Suami Isteri

 Tanggungjawab suami  (Hak Isteri)
 1. Memberi nafkah zahir dan batin( semampu yang mungkin )
 2. Membayar mas kahwin kepada isteri
 3. Memberi layanan yang baik
 4. Menjaga maruah isteri
 5. Memberi didikan agama
 6. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar
 7. Menjaga dari sebarang ancaman
 8. Adil terhadap semua isteri

Tanggungjawab isteri terhadap suami (Hak Suami)
 1. Taat dan hormat kepada suami
 2. Menjaga maruah suami
 3. Memberi layanan yang baik
 4. Memuaskan hati suami  dan menyenangkan pada bila-bila masa
 5. Menjaga dan membelanjakan harta suami dengan sebaiknya
 6. Tidak keluar rumah tanpa izin
 7. Tidak mendedahkan kelemahan suami ( kecuali pada tempatnya seperti Pej. Agama atau Mahkamah Syariah )

Tanggungjawab bersama
 1. Mengekalkan kerukunan rumahtangga
 2. Memelihara dan menjaga anak-anak
 3. Memberi pendidikan yang sempurna
 4. Memberikan layanan yang saksama kepada keluarga kedua-dua belah pihak
 5. Menyediakan rawatan dan perubatan
 6. Menjamin keselamatan

ISTERI BERPANDUKAN AL QURAN DAN SUNNAH
Antaranya ialah:
 1.     Sentiasa taat kepada Allah.
 2.     Patuh kepada suami dan memelihara kehormatannya.
 3.     Menyenangkan hati suami.
 4.     Pergi ke mana-mana setelah mendapat keizinan suami.
 5.     Tidak mudah menerima tetamu tanpa keizinan suami.
 6.     Pandai melayani suaminya dan anak-anaknya.
 7.     Tidak suka mengomel.
 8.     Suka hidup sederhana.
 9.     Tidak boros berbelanja.
 10.     Tidak suka berhutang.
 11.     Tidak suka mengumpat.
 12.     Memelihara kehormatan diri dan keturunannya

No comments:

Post a Comment